Giá tốt nhất hôm nay

  • .... BTC/USD
  • .... DSH/USD
  • .... LTC/USD
  • .... ETH/USD
  • .... XRP/USD
  • .... ETC/USD
  • .... BCH/USD
Người bán Đánh giá Thanh toán Giá/BTC Giới hạn bitcoin
Người bán Đánh giá Thanh toán Giá/ETH Giới hạn ethereum
Người mua Đánh giá Thanh toán Giá/BTC Giới hạn bitcoin
Người mua Đánh giá Thanh toán Giá/ETH Giới hạn ethereum

Lịch sử giao dịch

Người bán Người mua Số lượng coins Thời gian
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...

An toàn

Là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi. Hệ thống 20 văn phòng hỗ trợ giao dịch sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đáng tin cậy nhất về thế giới Cryptocurrency..

Nhanh chóng

Tốc độ đảm bảo sự thuận tiện trong việc gia tăng lợi nhuận cho bạn. Càng nhanh chóng bạn càng có thể tạo ra nhiều lợi nhuận hơn nữa.

Lợi nhuận

Điều thú vị là chúng tôi muốn cùng bạn chia sẻ thành công, tại exchangevip bạn càng giao dịch nhiều, bạn càng giúp nhiều người giao dịch bạn càng có thu nhập cao hơn